Porozmawiaj z konsultantem on-line, który pomoże Tobie wyjaśnić wszystkie wątpliwości


Skontaktuj się telefonicznie albo wyślij email

Sekretariat Akademii EITCA
Dział Obsługi Klienta

Przeczytaj opinie o krajowej edycji programu Akademii EITCA

Pobierz materiały informacyjne o krajowej edycji programu Akademii EITCA:

Dołącz do nas na Facebooku

Link

EITCA - Europejska Akademia Certyfikacji Informatycznej

Rozszerz i potwierdź kwalifikacje międzynarodowym Certyfikatem Informatycznym EITCA (European Information Technologies Certification Academy) wydanym przez Instytut EITCI w Brukseli (European Information Technologies Certification Institute) po ukończeniu realizacji wybranego programu Akademii EITCA

Akademia EITCA/CG
Grafika Komputerowa

Koszt całkowity: 4400 zł
Przy dofinansowaniu 80%: 880 zł

Projektowanie - Grafika - Animacja

Przedmioty w Programie Akademii Grafiki Komputerowej EITCA/CG:

 • EITC/CG/APS: Tworzenie i obróbka obrazów z Adobe Photoshop - 15h
 • EITC/CG/AI1: Grafika wektorowa z Adobe Illustrator - 15h
 • EITC/CG/AIDF: Skład poligraficzny z Adobe InDesign - 15h
 • EITC/CG/AF: Tworzenie animacji i grafiki interaktywnej z Adobe Flash - 15h
 • EITC/CG/VICG: Identyfikacja wizualna w grafice komputerowej - 15h
 • EITC/CG/CAG: Artystyczne aspekty grafiki - 15h
 • EITC/CG/AD: Projektowanie witryn sieci Web z Adobe Dreamweaver - 15h
 • EITC/CG/AI2: Projektowanie i tworzenie identyfikacji wiz. z Adobe Illustrator - 15h
 • EITC/CG/ACSU: Wizualizacja i grafika 3D z AutoCad oraz SketchUp - 15h
 • EITC/CG/TFCG: Teoretyczne aspekty grafiki komputerowej - 15h

Akademia EITCA/CG - więcej szczegółów, program kursu, a także rejestracja dostępne są na stronie: cg.eitca.pl

Link

Certyfikat Akademii Grafiki Komputerowej EITCA/CG stanowi formalne, międzynarodowe poświadczenie kompetencji, systematyzujące szeroką wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim praktyczne umiejętności w dziedzinie grafiki komputerowej. Grafika komputerowa stanowi jedno z najbardziej istotnych i powszechnych zastosowań technologii informatycznych w nowoczesnej gospodarce i w życiu społecznym, które stają się coraz silniej zinformatyzowane. To obecnie podstawa nowoczesnego marketingu, projektowania użytkowego, architektury, rozrywki, a nawet sztuki. Tworzona z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi staje się coraz bardziej nieodzownym elementem wszelkich przekazów wizualnych (w tym np. stron internetowych, filmów i programów TV, reklam, gier wideo, prezentacji multimedialnych, publikacji książkowych i gazetowych, fotografii, designu użytkowego, i wielu innych). W dobie postępującej cyfryzacji życia coraz istotniejsze są umiejętności w zakresie grafiki komputerowej, a rola kompetentnych grafików komputer owych na nowoczesnym rynku pracy jest nie do przecenienia. Profesjonalne umiejętności w obszarze grafiki komputerowej mogą być wykorzystane w niezliczonych zastosowaniach - zarówno możliwych w pracy zarobkowej, działalności gospodarczej jak i w życiu prywatnym. Poświadczenie tych umiejętności międzynarodowym certyfikatem jeszcze bardziej podnosi ich wartość, zwłaszcza w oczach potencjalnych pracodawców. Certyfikat EITCA/CG jest poświadczeniem specjalistycznych kompetencji w obszarze tworzenia kreacji wizualnych w ramach grafiki rastrowej (Adobe Photoshop), wektorowej (Adobe Illustrator) i trójwymiarowej, projektowania artystycznego i technicznego (w tym wizualnego projektowania stron WWW w technologii Adobe Dreamweaver i Flash), tworzenia animacji i grafiki interaktywnej (Flash) oraz zrozumienia aspektów identyfikacji wizualnej i grafiki komputerowej w kontekście szeroko pojętej sztuki i techniki.

Akademia EITCA/KC
Kluczowe Kompetencje IT

Koszt całkowity: 4200 zł
Przy dofinansowaniu 80%: 840 zł

Narzędzia Internetowe – Narzędzia Biurowe - Telepraca

Przedmioty w Programie Akademii Kluczowych Kompetencji Informatycznych EITCA/KC:

 • EITC/BI/BASOF: Wykorzystanie informatyki w przedsiębiorstwie i administracji - 15h
 • EITC/IS/ISCF: Technologie bezpieczeństwa informatycznego - 15h
 • EITC/SE/CPF: Podstawy programowania - 15h
 • EITC/INT/ITAF: Wykorzystanie technologii internetowych - 15h
 • EITC/BI/GADW: Reklama internetowa i rynek elektroniczny - 15h
 • EITC/CG/APS: Tworzenie i obróbka obrazów z Adobe Photoshop - 15h
 • EITC/INT/JOOM: Projektowanie stron internetowych - 15h
 • EITC/CN/CNF: Technologie sieciowe - 15h
 • EITC/BI/TF: Systemy telepracy - 15h
 • EITC/BI/CAPMF: Zarządzanie projektami - 15h
 • EITC/DB/DDEF: Bazy danych i inżynieria danych - 15h
 • EITC/KC/MSO10: Microsoft Office - 15h

Akademia EITCA/KC - więcej szczegółów, program kursu, a także rejestracja dostępne są na stronie: kc.eitca.pl

Link

Certyfikat Akademii Kluczowych Kompetencji Informatycznych EITCA/KC stanowi formalne, międzynarodowe potwierdzenie posiadania najważniejszych (tj. kluczowych) umiejętności informatycznych, szeroko wykorzystywanych na nowoczesnym rynku pracy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Program jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), tj. takich kompetencji informatycznych, które są potrzebne do samorealizacji, rozwoju osobistego i doskonalenia, w szczególności na płaszczyźnie zawodowej społeczeństwa informacyjnego i GOW. Certyfikat EITCA/KC jest poświadczeniem zdobytych kompetencji informatycznych określanych jako niezbędne na obecnym rynku pracy przede wszystkim przez pracodawców i kadry zarządzające w każdej gałęzi nowoczesnej gospodarki. Posiadanie certyfikatu zwiększa atrakcyjność osoby w niemal każdym zawodzie (w szczególności zawodach biur owych, administracyjnych i biznesowych), a także poświadcza chęć samodoskonalenia się w obliczu szybko postępującej informatyzacji i rozwoju technologicznego.

Akademia EITCA/IS
Bezpieczeństwo IT

Koszt całkowity: 4400 zł
Przy dofinansowaniu 80%: 880 zł

Klasyczna i Kwantowa Kryptografia – Bezpieczne Sieci Komputerowe

Przedmioty w Programie Akademii EITCA/IS:

 • EITC/IS/CF: Podstawy kryptografii - 15h
 • EITC/CN/SCN1: Bezpieczne sieci komputerowe 1 - 15h
 • EITC/IS/SMMOS: Administracja i zarzadzanie bezpieczeństwem w sys. Microsoft - 15h
 • EITC/IS/IST: Teoria bezpieczeństwa informatycznego - 15h
 • EITC/QI/QIF: Informatyka kwantowa w kontekście bezpieczeństwa - 15h
 • EITC/IS/EEIS: Bezpieczeństwo informatyczne e-Gospodarki - 15h
 • EITC/FC/CCT: Złożoność obliczeniowa podstawą bezpieczeństwa - 15h
 • EITC/CN/SCN2: Bezpieczne sieci komputerowe 2 - 15h
 • EITC/IS/OS: Bezpieczeństwo systemów operacyjnych - 15h
 • EITC/IS/ACNS: Zaawansowane bezpieczeństwo sieci informatycznych - 15h
 • EITC/IS/FAIS: Formalne aspekty bezpieczeństwa informacji - 15h
 • EITC/IS/QCF: Kryptografia kwantowa - 15h

Akademia EITCA/IS - więcej szczegółów, program kursu, a także rejestracja dostępne są na stronie: bezpieczenstwo-informatyczne.pl

Link

Certyfikat Akademii Bezpieczeństwa Informatycznego EITCA/IS stanowi formalne, międzynarodowe potwierdzenie wiedzy teoretycznej i praktycznych kompetencji zawodowych w dziedzinie szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach elektronicznych (w tym w szczególności istniejących zagrożeń, stosowanych metod kryptograficznych, teorii podstaw bezpieczeństwa informacji, metod zarządzania bezpieczeństwem informacji, aspektów formalno-prawnych, jak również szczegółowych zagadnień technicznych oraz technologii w dziedzinie zabezpieczeń sieci komputerowych i bezpieczeństwa systemów informatycznych). Zakres programowy Akademii EITCA/IS Bezpieczeństwa Informatycznego stanowi wiedzę o sposobach zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych pod kątem poufności, wiarygodności i integralności przetwarzanych danych , co stanowi obecnie jeden z najbardziej wrażliwych obszarów informatyki. Rozwój społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy, to nie tylko wszechobec na wirtualizacja procesów gospodarczo-ekonomicznych i społecznych, ale także rosnący poziom zagrożeń informatycznych i wrażliwości eksponowanej informacji na potencjalne ataki i manipulacje. Specjalistyczna wiedza i umiejętności w obszarze bezpieczeństwa informatycznego, potwierdzona międzynarodowym certyfikatem Bezpieczeństwa Informatycznego EITCA/IS stanowi istotny element specjalizacji nie tylko w zawodowych bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem, ale również w zawodowych związanych z ogólną obsługą systemów informatycznych i sieciowych (w tym w ramach silnie zinformatyzowanego sektora finansowego, czy też sektora dużych firm i korporacji, ale również wszystkich instytucji posiadających i polegających na niezawodności wdrożonych systemów informatycznych, m.in. także w administracji publicznej). Program EITCA/IS przeznaczony jest dla pracowników dowolnych branż gospodarki, których praca związana jest z przetwarzaniem danych w ramach sys temów informatycznych, jak również do specjalistów branży IT, oraz wszystkich osób zainteresowanych niezwykle ciekawym i rozwojowym zagadnieniem bezpieczeństwa informacji, chcących nabyć lub poszerzyć swoje kompetencje w tym zakresie.

Akademia EITCA/BI
Informatyka Biznesowa

Koszt całkowity: 3600 zł
Przy dofinansowaniu 80%: 720 zł

Narzędzia Biurowe - eMarketing – Zarządzanie Projektami – Bazy Danych

Przedmioty w Programie Akademii Informatyki Biznesowej EITCA/BI:

 • EITC/INT/IT1: Technologie internetowe, wytwarzanie serwisów WWW - 15h
 • EITC/SE/CPF: Podstawy programowania - 15h
 • EITC/BI/BAS: Wykorzystanie informatyki w przedsiębiorstwie/administracji - 15h
 • EITC/BI/SDBA: Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych i baz danych w biznesie - 15h
 • EITC/OS/MSW: Zarządzanie oprogramowaniem Microsoft - 15h
 • EITC/BI/GADW: Rynek e-Commerce i reklama internetowa - 15h
 • EITC/DB/DDMS: Bazy danych - 15h
 • EITC/TC/MSF: Systemy mobilne - 15h
 • EITC/AI/AIF: Sztuczna inteligencja - 15h
 • EITC/IS/EEIS: Bezpieczeństwo informatyczne e-Gospodarki - 15h
 • EITC/INT/IT2: Technologie internetowe, wytwarzanie serwisów WWW 2 - 15h
 • EITC/CG/CGVF: Podstawy grafiki komputerowej i wizualizacji - 15h

Akademia EITCA/BI - więcej szczegółów, program kursu, a także rejestracja dostępne są na stronie: informatyka-biznesowa.pl

Link

Certyfikat Akademii Informatyki Biznesowej EITCA/BI stanowi formalne, międzynarodowe potwierdzenie przygotowania kompetencyjnego w obszarze szeroko pojętych zastosowań informatyki w biznesie (tj. w działalności gospodarczej), w tym w biznesie elektronicznym (e-biznesie) oraz w administracji (a w szczególności w administracji procesami biznesowymi). Programowy zakres Akademii EITCA/BI Informatyki Biznesowej obejmuje wiedzę na temat technologii informatycznych wspierających procesy biznesowe i administracyjne (w tym zarządzanie projektami, nowoczesny marketing i reklama internetowa, zastosowania technologii sieciowych i informatycznych w e-biznesie, oprogramowanie biurowe, systemy zarządzania procesami biznesowymi i zasobami ERP, systemy zarządzania relacjami z klientami CRM, systemy komunikacji i współpracy w czasie rzeczywistym RTC, administracja i zarządzani e treścią w serwisach internetowych w systemach CMS, systemy mobile, i wiele innych. Kompetencje informatyczne w zakresie zastosowań informatyki w bizne sie (w tym w e-biznesie) oraz administracji są w kontekście coraz silniej zinformatyzowanej gospodarki bardzo istotnym elementem kwalikacji, pożądanym od każdego pracownika firm i korporacji, ale także instytucji niekomercyjnych (w tym administracji publicznej). Technologie informatyczne zastosowań biznesowych i administracyjnych mają za zadanie usprawnienie procesów zarządzania i planowania zasobami oraz automatyzację wielu istotnych procesów (takich jak przepływy pracy workflow, komunikacja i współpraca w czasie rzeczywistym, etc.). Zakres zastosowań nowoczesnych technologii informatycznych objęty programem Akademii EITCA/BI Informatyka Biznesowa odpowiada aktualnym potrzebom biznesowym nowoczesnej gospodarki, i jest przeznaczony nie tylko dla osób zajmujących się informatyką zawodowo, ale nawet przede wszystkim dla osób obejmujących stanowiska administracyjne, biznesowe i kierowniczne, na których w coraz większym stopniu będą miały do czynienia z technologiami informatycznymi.

Realizatorem krajowej edycji programu Akademii EITCA jest Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, przy akredytacji Instytutu EITCI w Brukseli

Realizator jest partnerem firm:

Krajowa edycja programu EITCA wdrażana przez Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn jest wsparta dofinansowaniem z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość